Учёт.Конкурс: Правила

Конкурсқа қатысу ережесі

 

1. Конкурстың ресми атауы: «Үздік бухгалтер» және «Үздік аудитор» бағыттары бойынша «Кәсіп бойынша үздік» Республикалық конкурс (бұдан әрі – Конкурс).

2. Конкурсты ұйымдастырушы – «PwC» аудиторлық-консалгтік ұйымының, сондай-ақ «Нархоз» Университеті» АҚ-ның, «ҚМЭБИ» Университетінің және uchet.kz. порталының қолдауымен Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Министрлік).

3. Конкурсқа Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының барлық кәмелетке толған азаматтары (18 жастан жоғары) қатыса алады.

4. Министрлікке, «Pricewaterhouse Coopers» ЖШС және «The Boss media group» ЖШС, олармен аффилиирленген тұлғаларға, осындай қызметкерлердің отбасы мүшелеріне және өкілдеріне, сондай-ақ осы Конкурсты ұйымдастыру және/немесе өткізуге байланысты кез келген басқа заңды тұлғалардың, сондай-ақ олардың отбасы мүшелерінің арасында конкурсқа қатысуға тыйым салынады.

5. Министрлік Конкурс туралы ақпаратты www.minfin.gov.kz және www.uchet.kz. сайттарында орналастыру арқылы хабарлайды.

6. Министрлік осы Ережелерге өзгерістерді енгізуге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің www.minfin.gov.kz ресми сайтында және www.uchet.kz. порталында міндетті түрде жариялауға құқылы.

7. Әрбір «Үздік бухгалтер» және «Үздік аудитор» бағыты бойынша 3 жеңімпаз номинацияланатын болады.

8. Конкурстың жүлде қоры келесі сыйлықтардан тұрады:

1 орын – «PwC» аудиторлық-консалгтік ұйымынынан ақшалай жүлде, сондай-ақ, КИМЭП Университетінің екі күндік семинарына (таңдау тақырыбында) арналған сертификат;

2 орын – «PwC» аудиторлық-консалгтік ұйымынан 2 күндік халықаралық тренингтен өтуге арналған сертификат (таңдау тақырыбында), сондай-ақ, «Нархоз» Университетінен ACCA бағдарламасы бойынша бір пәнді оқуға арналған сертификат (тандауға F4-F9) (сертифкаттың әрекет ету мерзімі – 2 жыл);

3 орын – «PwC» аудиторлық-консалгтік ұйымынан 2 күндік халықаралық тренингтен өтуге арналған сертификат (таңдау тақырыбында), сондай-ақ, «Халық шаруашылығы» Университетінен ACCA бағдарламасы бойынша бір пәнді оқуға арналған сертификат (тандауға F4-F9) (сертифкаттың әрекет ету мерзімі – 2 жыл).

Қатысушылардың 4-тен 10-шы орынға ие болғандары Министрлікте тағылымдамадан немесе іс-тәжірибеден өтуге құқылы. Конкурс демеушілерінен номинациялар болуы мүмкін.

9. Конкурсқа қатысу үшін сіздің:

- www.uchet.kz порталында тіркелуіңіз.

- Қатысушының өтінішін толтырып, конкурстың ережесімен және «Мамандығы бойынша үздік» Конкурсының өткізілуі туралы Ережемен танысуыңыз қажет.

10. Конкурс екі турдан тұрады:

10.1. Бірінші іріктеу туры онлайн тәртіпте 2018 жылдың 26-30 қарашасы аралығында www.uchet.kz порталында конкурстың қатысушылары болып табылатын тіркелген пайдаланушылар арасында викториналық сұрақтарға жауап түрінде өтеді.

10.2. Қорытынды тур 2018 жылғы 10 желтоқсанында Министрліктің ғимаратында, бірінші іріктеу кезеңінен өткен әрбір бағыт бойынша Конкурстың ең жоғары ұпай жинап бірінші іріктеу турынан өткен 10 қатысушы арасында комиссия алдында шешімдерді таныстыру мен кейстерді шешу түрінде өткізіледі.

10.3. Жүлделер мен сертификаттардың беру 2018 жылғы 12 желтоқсанда Астана қаласында «Есепке алу, аудит және оларды реттеудегі соңғы өзгерістер» тақырыбындағы конференция шеңберінде ресми салтанаттты марапаттау рәсімінде өтеді (Достық көшесі, 8/1 «Форте банк» ғимараты, конференц-залы, 9-қабат, кіру мешіт жағынан).

11. Қатысушының сауалнамасында көрсетілген ақпараттың дұрыстығы үшін Қатысушы толық жауап береді.

12. Министрлік, «Pricewaterhouse Coopers» ЖШС және «The Boss media group» ЖШС Конкурстың бүкіл өткізілу мерзімі ішінде кез келген сәтте Қатысушылардың адал ниетін тексеруге құқылы.

13. Осы Ереженің бұзылуын және басқа Қатысушылардың құқықтарын бұзу фактілерін анықтаған, сондай-ақ осы Қағидалардың басқа да бұзушылықтарын анықтаған жағдайда Министрлік, «Pricewaterhouse Coopers» ЖШС және «The Boss media group» ЖШС аталған жағдайларды түсіндіру және Қатысушының тиісті түсініктемелерін сұрату үшін Қатысушыға шағымдануға құқылы.

14. Осы Ережелерді сақтау және Конкурста басқа Қатысушылар құқықтарын бұзуды болдырмау мақсатында Қатысушының осы Ережелер бұзылған деп анықталған жағдайда, Қатысушының есеп жазбасы алып тасталынады/бұғатталады және/немесе Қатысушы Конкурсқа қатысудан алып тасталынады.

15. Конкурсқа қатысу шарттарын орындай отырып, Қатысушылар Конкурсқа қатысу барысында ұсынылған олардың дербес деректерін, оның ішінде оның меншік иесіне жүлде беру мақсатында дәл солай оны  тапсыруды растау мақсатында көрсетілген деректерді пайдалануды өндеуге келісім береді.

16. Министрлік, «Pricewaterhouse Coopers» ЖШС және «The Boss media group» ЖШС Қатысушының қосымша келісімі бойынша жарнамалық мақсаттарда өздері туралы атын, тегін және басқа материалдарын пайдалана алады, сондай-ақ Конкурсқа қатысу туралы, оның ішінде соңғысынан радио және теледидар үшін жарнамалық, ал дәл солай өзге бұқаралық ақпарат құралдарына сұхбат алады.

17. Министрлік, «Pricewaterhouse Coopers» ЖШС және «The Boss media group» ЖШС осы Ережеде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Конкурсқа Қатысушылармен хат алмаспау немесе басқа байланысқа түспеу құқығын өзіне қалдырады.

18. Сыйлықтың иесі болып табылатын қатысушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген барлық қолданылатын салықтарды төлеу бойынша барлық шығыстарды дербес көтереді.

19. Министрлік, «Pricewaterhouse Coopers» ЖШС және «The Boss media group» ЖШС жүлдені алу үшін қажетті Конкурсқа Қатысушы ұсынған ақпараттың дұрыс және уақтылы болмауына жауап бермейді.

20. Жүлдені алған сәттен бастап, иеленуші кездейсоқ қаза немесе жүлдені бүлдіру тәуекеліне бел байлауы керек.

21. Министрлік, «Pricewaterhouse Coopers» ЖШС және «The Boss media group» ЖШС Интернет желісінің байланыс сапасына, сондай-ақ Интернет-провайдерлердің жұмыс сапасына және олардың Конкурс Қатысушыларының жабдықтарымен және бағдарламалық жасақтамаларымен, сондай-ақ олардың бақылауынан тыс қалған басқа да жағдайларына, сондай-ақ осыған байланысты барлық теріс салдарларға жауап бермейді.

 

 

Правила участия в конкурсе

1.   Официальное название конкурса: Республиканский конкурс «Лучший по профессии» по направлениям «Лучший бухгалтер» и «Лучший аудитор» (далее – Конкурс).

2.   Организатор Конкурса – Министерство финансов Республики Казахстан (далее – Министерство) при поддержке аудиторско-консалтинговой компании «PwC», а также Университет «Нархоз», Университет «КИМЭП» и портал uchet.kz..

3.   В Конкурсе могут принимать участие все совершеннолетние (достигшие 18-летнего возраста) граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан.

4.   В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Министерства, ТОО «PricewaterhouseCoopers» и ТОО «The Boss media group», аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работникам и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению настоящего Конкурса, а также членам их семей.

5.   Министерство информирует о проводимом Конкурсе посредством размещения информации о Конкурсе на сайтах www.minfin.gov.kz и www.uchet.kz.

6.   Министерство оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательным опубликованием таких изменений на официальном сайте Министерства финансов Республики Казахстан www.minfin.gov.kz, и www.uchet.kz.

7.   По каждому направлению «Лучший бухгалтер» и «Лучший аудитор» будут номинированы по 3 победителя.

8.   Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов:

1 место – денежный приз от аудиторско-консалтинговой компании «PwC», а также сертификат на прохождение двухдневного семинара (темы на выбор) от Университета «КИМЭП»;

2 место – сертификат на прохождение двухдневного семинара (темы на выбор) от аудиторско-консалтинговой компании «PwC», а также сертификат на изучение одной из дисциплин по программе АССА (на выбор F4-F9) от Университета НАРХОЗ (срок действия сертификата – 2 года);

3 место – сертификат на прохождение двухдневного семинара (темы на выбор) от аудиторско-консалтинговой компании «PwC», а также сертификат на изучение одной из дисциплин по программе АССА (на выбор F4-F9) от Университета НАРХОЗ (срок действия сертификата – 2 года).

Участники, занявшие с 4-го по 10-е место, получают право на прохождение стажировки или практики в Министерстве. Возможны номинации от спонсоров Конкурса.

9.   Для участия в Конкурсе необходимо:

-     Зарегистрироваться на портале www.uchet.kz.

-     Заполнить анкету Участника, ознакомиться с Правилами Конкурса и Положением о проведении Конкурса «Лучший по профессии».

10.   Конкурс состоит из двух туров:

10.1.                Первый отборочный тур проходит в онлайн-режиме на портале www.uchet.kz в период с 26 по 30 ноября 2018 года, в виде ответов на вопросы викторины среди зарегистрированных пользователей сети, ставших участниками Конкурса.

10.2.                Финальный тур проходит 10 декабря 2018 года в здании Министерства в виде решения кейсов и презентации решений перед комиссией, среди 10 участников Конкурса, прошедших первый отборочный тур, набрав наиболее высокие баллы.

10.3.                Вручение призов победителям Конкурса проходит на официальной церемонии награждения 12 декабря 2018 года в г. Астана в рамках проведения конференции на тему «Последние изменения в учете, аудите и их регулирование» (здание Форте Банк по ул. Достық 8/1, конференц-зал, 9 этаж, вход со стороны мечети).

11.   Участник несет полную ответственность за достоверность информации, указанной им в анкете Участника.

12.   Министерство, ТОО «Pricewaterhouse Coopers» и ТОО «The Boss media group» оставляют за собой право проверять добросовестность Участников в любой момент в течение всего срока проведения Конкурса.

13.   В случае обнаружения фактов, свидетельствующих о нарушении настоящих Правил и нарушении прав других Участников Конкурса, а также об иных нарушениях настоящих Правил, Министерство, ТОО «PricewaterhouseCoopers» и ТОО «The Boss media group» оставляют за собой право обратиться к Участнику с целью выяснения вышеуказанных обстоятельств и потребовать соответствующие объяснения Участника.

14.   В целях соблюдения настоящих Правил и недопущения нарушения прав других Участников Конкурса, в случае установления факта нарушения настоящих Правил, учетная запись Участника удаляется/блокируется и/или Участник исключается из участия в Конкурсе.

15.   Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на обработку их персональных данных, предоставленных в ходе участия в Конкурсе, включая использование указанных данных для целей вручения приза его обладателю, равно как и для целей подтверждения его вручения.

16.   Министерство, ТОО «PricewaterhouseCoopers» и ТОО «The Boss media group», при дополнительном согласии Участника, могут использовать имя, фамилию и иные материалы о нем в рекламных целях, а также брать у последнего рекламные интервью об участии в Конкурсе, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации.

17.   Министерство, ТОО «PricewaterhouseCoopers» и ТОО «The Boss media group» оставляют за собой право не вступать в переписку либо в иные контакты с Участниками Конкурса, за исключением указанных в настоящих Правилах.

18.   Участник, ставший обладателем приза, самостоятельно несет все расходы по уплате всех применимых налогов, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

19.   Министерство, ТОО «PricewaterhousCoopers» и ТОО «The Boss media group» не несут ответственности за недостоверность и несвоевременность предоставленной Участником Конкурса информации, необходимой для получения Приза.

20.   С момента получения приза его обладатель несет риск случайной гибели или порчи Приза.

21.   Министерство, ТОО «PricewaterhouseCoopers» и ТОО «The Boss media group» не несут ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников Конкурса, а также за иные, не зависящие от них обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.